Psikolojik danışma uygulamaları, probleminize sebep olan durumların derinlemesine bir analizini, yapıcı ve kalıcı çözümler bulunmasını, ve geleceğe yönelik dinamik ve de güvenli bir yapı oluşturmayı amaçlayan kültüre duyarlı bir program içerir.

Neden kültüre duyarlı?

Her kültür kendine has gelenekler ve de bakış açılarına sahiptir. Yani her kültürün sağlık, hastalık, çatışma konularındaki anlayışları birbirinden farklı olabilir. Farklı kültürler arasında yetişmiş olan insanlar, aynı olaylara yetiştikleri kültürel yapının etkisi ile farklı yaklaşımlar gösterebilirler. Bu yaklaşım eşler arasında veya aile içinde(ana-baba/çocuklar gibi) olursa, çatışmaya sebep olabilir. Bundan dolayı kültüre özel bir duyarlılık gösteren psikolojik danışma, yardım almak isteyen kişilerin kültürel durumuna dikkat etmekle onun sorunlara bakış açısına empatik bir yaklaşım da gösterebilecektir.

Psikolojik Danışma

- Yetişkin, Genç ve Çocuklarla Psikolojik Danışma,
- Depresyonda,
- Kültürel çatışmalarda,
- Sosyal çekingenlik/korkuda,
- Kendine güvensizlikte,
- Karar almakta zorluk çekmede,
- Kişiler arası iletişim problemlerinde,
- fiziksel veya ruhsal özürlü çocuklara yönelik olarak uygun okul seçimi, tedavilerine refakat, gerekli   başvuruların yapılması konusunda

yardım çalışma alanım dahilindedir.


Sosyal Danışma

- Eşler arası çatışmalarda
- Eğitim ve öğretim problemleri
- Günlük hayatın getirdiği stres verici durumlarla başa çıkmadaki güçlüklerde
- Almanya'ya evlenme yoluyla gelmiş kişilere veya sığınmacı olarak yeni gelmiş olan ailelere
- Çift kültürlü/milliyetli/dilli evlilik ya da beraberliklerde ortaya çıkan problemlerde

danışmanlık çalışma alanım içindedir.

Psikoterapi

Eş/çift/aile problemleri, boşanma ve ayrılma, ilişkide yaşanan düzensizlik ve zorluklar, çatışmalar, aile planlaması, ölüm, boşanma ve bunlara benzer yaşantıların ardından ortaya çıkabilen, ağır travmatik üzüntü durumları, işyeri veya arkadaş gruplarında izole edilme, dışlanma, iletişim bozuklukları(mesafe koyamama/hayır diyememe), kişilik problemleri, davranış bozuklukları, korku, çocuklarda davranış bozuklukları konularında da kısa süreli veya uzun dönemli derinlemesine analiz içeren terapi sunmaktayım.

Gizlilik

Bütün çalışmalar, konuşmalar ve yazışmalar (e-mail dahil) kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Gizlilik ilkesine kesinlikle riayet edilecektir.
 
     
 

Copyright 2002 - Bülent Şahin . Gizlilik.